Copyright Qode Interactive 2016
DST - Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long | THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN
1892
post-template-default,single,single-post,postid-1892,single-format-standard,qode-news-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

Ngày 28/06/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long đã ký Hợp đồng Kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Kiểm toán TTP về việc: (i) Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho kỳ từ 01/01/2023 đến 30/6/2023; (ii) Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty.

CV CBTT Thong bao ky HD kiem toan. DST.cks

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.