Copyright Qode Interactive 2016
DST - Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long | Báo cáo tài chính
338
page-template,page-template-blog-compound,page-template-blog-compound-php,page,page-id-338,qode-news-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Thông báo – Báo cáo

bckhac / 20.06.2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long công bố thông tin: Ngày 20/06/2024, Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh tại Hà Nội thay đổi lần thứ 7 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 14/06/2024. http://www.saothanglong.vn/wp-content/uploads/2024/06/240614.-Chi-nhanh-CTCP-Sao-Thang-Long-thay-doi-lan-7-đã-ký.pdf http://www.saothanglong.vn/wp-content/uploads/2024/06/cbtt-thay-đổi-cn-sao-thăng-long-lần-7-đã-ký.pdf...

bckhac / 10.06.2024

Ngày 10/06/2024, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sao Thăng Long đã Ký hợp đồng Kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Moore AISC về việc: (i) Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho kỳ từ 01/01/2024 đến 30/06/2024; (ii) Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của công ty http://www.saothanglong.vn/wp-content/uploads/2024/06/Cong-bo-kiem-toan-da-ky-1.pdf...

bchdqt / 04.06.2024

Công ty Cổ phần Đầu Tư Sao Thăng Long Công bố Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 1. Chương trình đại hội 2. Giay uy quyen tham du Dai hoi 3. Quy che lam viec tai Dai hoi 4. BC HĐQT 2023 5. BC BKS 2023 6. TTr 01.2024.TTr-HĐQT thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2023 7. TTr 02.2024.TTr-HĐQT kế hoạch kinh doanh 2024 8. TTr 03.2024.TTr-HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024 9. TTr 04.2024.TTr-HĐQT về phân phối lợi nhuận 2023 10. TTr 05.2024 TTr-HĐQT thù lao HĐQT, BKS năm 2023 11. TTr 06.2024.TTr-HĐQT miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT 11a.Thông báo đề cử nhân sự vào HĐQT 11b. Đơn đề cử TV HĐQT của cá nhân 11c. Đơn đề cử TV HĐQT của nhóm cổ đông 11d. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu HĐQT 11f. Đơn ứng cử vào HĐQT 12. Phiếu biểu quyết 13. Du thao NQ DH 050624. SYLL Anh Bui Việt Dũng...