Copyright Qode Interactive 2016
DST - Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long | Nghị quyết HĐQT thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
1716
post-template-default,single,single-post,postid-1716,single-format-standard,qode-news-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Nghị quyết HĐQT thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Nghị quyết HĐQT thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 19092/2022/NQ-HĐQT ngày 19/09/2022 về việc Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

CV CBTT ty le SHNN va ho so dang ky chao ban.cks

NQ HDQT 19092 ty le SHNN va ho so dang ky.cks

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.