Copyright Qode Interactive 2016
DST - Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long | Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0201/2024/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024 v/v miễn nhiệm Ông Đoàn Văn Cường với vị trí Kế toán trưởng Công ty.
1954
post-template-default,single,single-post,postid-1954,single-format-standard,qode-news-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0201/2024/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024 v/v miễn nhiệm Ông Đoàn Văn Cường với vị trí Kế toán trưởng Công ty.

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0201/2024/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024 v/v miễn nhiệm Ông Đoàn Văn Cường với vị trí Kế toán trưởng Công ty.

Nghị quyết Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0201/2024/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024 v/v miễn nhiệm Ông Đoàn Văn Cường với vị trí Kế toán trưởng Công ty.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.