Copyright Qode Interactive 2016
DST - Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long | BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
1852
post-template-default,single,single-post,postid-1852,single-format-standard,qode-news-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được thông qua và các tài liệu đính kèm tại đại hội.

BBH va NQ DHDCD thuong nien 2023.cks

CV CBTT NQ DHDCD thuong nien 2023.cks

Tai lieu dinh kem.cks

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.