Copyright Qode Interactive 2016
DST - Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long | Báo cáo khác
878
paged,page-template,page-template-blog-compound,page-template-blog-compound-php,page,page-id-878,paged-3,page-paged-3,qode-news-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Thông báo – Báo cáo

bckhac / 24.04.2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được thông qua và các tài liệu đính kèm tại đại hội. BBH va NQ DHDCD thuong nien 2023.cks CV CBTT NQ DHDCD thuong nien 2023.cks Tai lieu dinh kem.cks...

bckhac / 27.03.2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long công bố thông tin việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau: - Thời gian và địa điểm họp: 9h00 ngày 24/04/2023 tại 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. - Đường dẫn đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty: http://saothanglong.vn/ CBTT TB moi hop va duong dan dang tai tai lieu hop DHDCD thuong nien 2023.cks...

bckhac / 21.03.2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long công bố thông tin: Ngày 21/03/2023, Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Khánh Ly. Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại kỳ họp gần nhất. CBTT Don xin tu nhiem BKS. Nguyen Thi Khanh Ly.cks...